Chợ Đà lạt là một trong những cái tụi tui thích nhứt khi đến đây. Thích cái lạnh, ghiền tô bún riêu, ly đậu nành nghi ngút khói. Và thích cảm giác ôm nhau thắm thiết giữa chợ ^^

 

[justified_image_grid]