Tụi tui có quá nhiều hình. Phải nói là vậy! Hai đứa có chung suy nghĩ là “Life is all about moments”, mỗi khoảnh khắc đều đáng quý và tụi tui khao khát ghi lại những hình ảnh đó, để sau này mỗi khi nhìn lại nhớ ra những điều đã có.

Đầu tiên, là những bức hình couple. Những khoảnh khắc này (mà đặc biệt là bộ hình Engagement) tụi tui đã không thể nào có được và không thể nhớ ra nếu không nhờ nhiếp ảnh gia TDHai, người em, người bạn đã đi cùng chúng tôi trong những bộ hình couple đầu tiên nhất, mà không chỉ một nơi, lăn lê từ Sài Gòn, đến Mũi Né rồi lại lên Đà Lạt. Cảm ơn em, thời gian đã lâu nhưng anh chị vẫn không quên được nhiệt tình, nụ cười roi rói đầy hăng say của em cho từng bức hình. We love all your work, till now!